Mơ thấy phật bà quan âm là điềm gì? Đánh con nào ăn chắc?

mơ thấy quan âm đánh gì